1   2   3   4 
Indice da páxina.

En Alberguería. Cuns amigos e unha bonita fotografía en Monserrat (comenzo da viaxe).