O WEBMASTEda páxina web Alberguería

Nome    

 

 

Secundino Lorenzo Fernández     
Títulos

    

Veciño de corazón e "Fillo adoptivo"  de Alberguería dende  2008

Enamorado da Natureza  da miña terra.

Enamorado de Galicia, en particular de Ourense.

Pescador de troitas dende que usaba pantalón corto

        
Afeccións  Gústame a  informática dende os tempos do CPM.

Gústame a  astronomía dende a época de Aller.

Afeccionado á fotografía dende que naceron as miñas fillas

Afeccionado á micoloxía dende que se fundou en Ourense a Sociedade dos Cogordos.

.................................................................

Alerxias :   Deixa vivir as troitas. Cuida a natureza.  Sinto unha forte reacción cos Concellos, empresas e persoas  que contaminan e degradan o Medio Ambiente.

Danme náuseas os que queiman e degradan os montes.

Teño alerxias os encoros e minicentrais hidroel. (que non cumplen as leis) , ó velas vexo a morte dos nosos ríos.

Revólveme o estomago as inxusticias  de todo tipo, coma as que se cometeron contra os veciños de Alberguería en 1958.

O AUTOR  DA WWW

Deixa vivir as troitas. Cuida a natureza.Secundino é actualmente "veciño de corazón" do pobo de Alberguería.!5/08/2008Deixa vivir as troitas. Cuida a natureza.

 

Outras fotografías.

 

Email.          salir.jpg (1925 bytes) Saír.