César Canelas Barrio, coa súa esposa e fillos.

Volver.