Artemia Paradelo e Vitorino Estévez, pais de Lily Paradelo. Madrid no ano 1966 nun das súas viaxes a España.

Volver.