FESTAS  DO ANO     2003 e MÁIS COUSAS.

Alberguería             demostra que inda está viva.                                  

¡Sempre Alberguería!                         :

Subcapítulo Festa en Ourense.
Subcapítulo Festa en Buenos Aires.
Subcapítulo Saír

ALBERGUERÍA

POBO ASOLAGADO POLO ENCORO  DE PRADA 1958 (Ourense). 

Encoro de Prada en Ourense. Debaixo está o pobo de Alberguería. ............ Pobo de Alberguería en 1958. Ourense.
As noticias da xente de Alberguería no ano 2004.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA EN OURENSE.

 

Pobo de Alberguería en 1958. Ourense.

A festa da " A L B E R G U E R I A " foi no lugar de sempre, o día 15 de agosto do 2004.

      

A misa na Catedral de Alberguería, oficiada polo P. Jacinto F. Cueto.

Pulsar na fotografía para vela a toda pantalla.

Antiguos veciños na festa de Alkberguería 2004.

Pulsar na fotografía para vela a toda pantalla.

Antiguos veciños mais descendentes máis amigos. Festa 2004. Cada vez máis numerosa.

Pulsar na fotografía para vela a toda pantalla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FESTA EN BUENOS AIRES.

Pobo de Alberguería en 1958. Ourense.

" A L B E R G U E R I A "    en      BUENOS AIRES

      - A Festa foi o 17 de Agosto de 2004 -

En breve terei as fotografías da festa en Buenos Aires.

 

Saír.