FESTA  DO ANO     2003.

BUENOS  AIRES

¡Sempre                 Alberguería!                             

Subcapítulo Fotos - grupos
Subcapítulo Fotos - familias.
Subcapítulo Fotos - outras
Subcapítulo Sair

ALBERGUERÍA

POBO ASOLAGADO POLO ENCORO  DE PRADA 1958 (Ourense). 

FESTA  DO ANO     2003.

Encoro de Prada en Ourense. Debaixo está o pobo de Alberguería. ............ Pobo de Alberguería en 1958. Ourense.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS -GRUPOS

(Pulsando na fotografía vese máis grande)

Mozas de Alberguería...

Más mozas...

Mozos de alberguería...

Grupo asistentes... Grupo asistentes... Grupo asistentes...

Grupo asistentes... Vista do local... Grupo asistentes...

Moita animación... É un honor para mín... Fago con moito gusto...

Sair