FESTA  DO ANO     2002. (Especial)

A MIÑA 1ª FESTA.

Alberguería está viva.                                  

¡Sempre Alberguería!                            :

Subcapítulo Presentación (especial).
Subcapítulo Cascallana.
Subcapítulo Camiño da festa.
Subcapítulo Na festa. Fotos da xente.
Subcapítulo A misa.
Subcapítulo A comida   
Subcapítulo A queimada.
Subcapítulo Os chistes.
Subcapítulo Sto Cristo da Ascensión.
Subcapítulo As reivindicacións.
Subcapítulo Saír

ALBERGUERÍA

POBO ASOLAGADO POLO ENCORO  DE PRADA 1958 (Ourense). 

Encoro de Prada en Ourense. Debaixo está o pobo de Alberguería. ............ Pobo de Alberguería en 1958. Ourense.