ASOCIACIÓN

CULTURAL

ALBERGUERÍA

OLEIROS.

 

1ª.- XUNTA DIRECTIVA DA ASOCIACIÓN CULTURAL ALBERGUERÍA OLEIROS

A.C.A.O.

Presidente María Prada Álvarez mariaprada@albergueria.es
Vicepresidente Luís Arias Gómez luisarias@albergueria.es
Secretario Pablo Prada Alba pabloprada@albergueria.es
Tesorero Moisés Blanco Paradelo moisesblanco@albergueria.es
Vocal 1 Tiberio Arias Gómez  
Vocal 2 Manuel Paradelo Dieguez  
Vocal 3 Pedro Paradelo Dieguez  
Vocal 4 Manuel Canelas Barrio  

De pie Manuel Paradelo y Pedro Paradelo.

Sentados de izquierda a derecha: Luis Arias, María Prada, Pablo Prada, Moisés Blanco, Manuel Canelas y Tiberio Arias.

Ellos son la Junta directiva de la Asociación Cultural Alberguería Oleiros.

                Correo general:      acao@albergueria.es

Páxina web:   www.albergueria.es

Anagrama:

2ª.- XUNTA DIRECTIVA DA ASOCIACIÓN CULTURAL ALBERGUERÍA OLEIROS

A.C.A.O.

 

Presidente Manuel Paradelo Dieguez.  
Vicepresidente Luís Arias Gómez luisarias@albergueria.es
Secretario Pablo Prada Alba pabloprada@albergueria.es
Tesorero Moisés Blanco Paradelo moisesblanco@albergueria.es
Vocal 1 Tiberio Arias Gómez  
Vocal 2 María Prada Álvarez mariaprada@albergueria.es
Vocal 3 Pedro Paradelo Dieguez  
Vocal 4 Manuel Canelas Barrio  
 

Nota: por razóns de saude María Prada Álvarez deixou a  presidencia a Manuel Paradelo Dieguez. Siguen, polo tanto os mismos.

 


Vovel a la página "O encoro do Umia" Saír.