19-11-2001

ALBERGUERÍA:  VIVE  HOXE

Fotografía sacada no ano 1994, nela están Paco, Aurita, Sulerna, Luis , Cristina e Tiberio.

 A fotografía mándana Haydee Fernández Rodriguez e Xesús Estevez Nogueira dende Arxentina. 

Vovel a la página "O encoro do Umia" Salir esp.