05-11-2001

ALBERGUERÍA:  VIVE  HOXE

Fotografía sacada no ano 1987 con ocasión da viaxe que fixo Artemia Estevez ( Temita) e Licesia Estévez (Sexa) a España. Na fotografía a parte de costado do que hoxe é a iglesia de Alberguería en Vega de Cascallana.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Salir esp.