05-11-2001

ALBERGUERÍA:  VIVE  HOXE

Licesia Estévez (Xexa) nas terras de Alberguería, a beira do encoro de Prada, na viaxe que fixo a España no ano 1996.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Salir esp.