1   2   3 
Página índice

Nas fotografías están Lily, Xexa, Temita e Secundino. Noutras figura Tiberio Arias e a súa dona Antonia e filla Mª Jesús.

Galería creada polo voso  Veciño do corazón. 

 1   2   3 

Página índice