1   2   3 
Página índice

Nas fotografías están Lily, Xexa e Temita, e o que escribe. Tamén Tiberio Arias e a súa dona Antonia e filla Mª Jesús.

Galería creada por   Secundino o voso veciño do corazón. 

 1   2   3 

Página índice