ALBERGUERÍA

CONTOS e LENDAS SOBRE ALBERGUERÍA e  O XARES

Terra de Lendas, Mouros e Tesouros.

Os tesouros dos moros...Cantos estarán agochados nestas terras...

O que sigue aparece no panel nº 6 da Senda Verde do Xares en A Veiga (Ourense)

O lagarto de ouro...que calquera día aparece...

 

Subcapítulo Saír

Subcapítulo Saír

 

Volver a contos e lendas.