ALBERGUERÍA

CONTOS e LENDAS SOBRE ALBERGUERÍA e  O XARES

Na zona de Meda hai unhas pedras impresionantes...

O que sigue aparece no panel nº 9 da Senda Verde do Xares na Veiga.

Estas pedras eu chámolle "O can de Alberguería"...curioso.

 

Subcapítulo Saír

Subcapítulo Saír

 

Volver a contos e lendas.