CASAS DO POBO DE ALBERGUERÍA NO ANO 1958

Aclarar que das 207 casas de Alberguería (incluidas bodegas, pallares, cortes, teares, etc.) soio aparecen nestas fotografías 189. O resto, 18 casas,  non figura nas carpetas do  Arquivo Histórico Provincial de Ourense. Razóns: os donos habían chegado a un acordo con Moncabril ou habían recurrido a Madrid ou outras causas...

Galería creada e inventariada por   Secundino Lorenzo         Saír a Alberguería.