XUNTA DIRECTIVA DA ASOCIACIÓN CULTURAL ALBERGUERÍA OLEIROS

A.C.A.O.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Saír.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Xunta directiva:   Maio 2008- Xuño 2014

Presidente María Prada Álvarez mariaprada@albergueria.es
Vicepresidente Luís Arias Gómez luisarias@albergueria.es
Secretario Pablo Prada Alba pabloprada@albergueria.es
Tesorero Moisés Blanco Paradelo moisesblanco@albergueria.es
Vocal 1 Tiberio Arias Gómez  
Vocal 2 Manuel Paradelo Dieguez  
Vocal 3 Pedro Paradelo Dieguez  
Vocal 4 Manuel Canelas Barrio  

De pie Manuel Paradelo y Pedro Paradelo.

Sentados de izquierda a derecha: Luis Arias, María Prada, Pablo Prada, Moisés Blanco, Manuel Canelas y Tiberio Arias.

Ellos son la Junta directiva de la Asociación Cultural Alberguería Oleiros.

                Correo general:      acao@albergueria.es

Páxina web:   www.albergueria.es

Anagrama:

 

 

Nova Xunta directiva Xuño de 2014.

 

Presidente Manuel Paradelo Dieguez  
Vicepresidente Manuel Canelas Barrio  
Secretario José Antonio Blanco Novo  
Tesorero Moisés Blanco Paradelo moisesblanco@albergueria.es
Vocal 1 Tiberio Arias Gómez  
Vocal2 Pablo Prada Alba pabloprada@albergueria.es
Vocal 3 María Prada Álvarez mariaprada@albergueria.es
Vocal 4 Luís Arias Gómez luisarias@albergueria.es

 

Montaxe propio onde aparece seguindo o xiro das agullas do reloxo e empezando nas doce, Manuel Paradelo (presidente), Manuel Canelas (Vicepresidente), Moisés Blanco (Tesoreiro), Tiberio Arias (Vogal), Luis Arias (Vogal), Pablo Prada (Vogal) , Maruja Prada (Vogal), e José Antonio Blanco (Secretario).

Eles son a Xunta directiva da Asociación Cultural Alberguería Oleiros.

 

Vovel a la página "O encoro do Umia" Saír.